send link to app

Gaelcholáiste Reachrann app for iPhone and iPad


4.4 ( 7904 ratings )
Education
Developer: John Malone
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 13 Jan 2014
App size: 27.34 Mb

Fáilte go dtí ischoolapp Gaelcholáiste Reachrann. Déan íoslódáil air chun coimeád suas chun dáta le gníomhaíochtaí an choláiste, ár nuacht, doiciméidí scoile agus an eolas is déanaí ón scoil.

Freisin, is féidir leat teagmháil a dhéanmah linn tríd an app seo leis na foirmeacha láithireachas agus teagmháil.

Welcome to Gaelcholáiste Reachrann iSchoolApp. Download our app and keep up to date with all the activities in our school, news, school documents and push notification alerts direct from the school.

You can also contact the school directly through the app, with the absentee and contact forms.

- Receive instant messages/alerts from the school
- Teachtaireacht díreach ón scoil
- Email enquiries directly to the schools admin office
- Fiosrúcháin R-phoist díreach chuig oifig riaracháin an choláiste
- Email absentees directly to the classroom teacher
- Seol r-phost neamhláithireachas díreach chuig an oide ranga
- View the school location
- Faigh áitreabh na scoile
- Image gallery
- Gailearaí
- Latest College news
- An Nuacht is déanaí